Aplikacje e-learningowe

“Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” Platon

Aplikacja e-learningowa pozwala na redukcję kosztów szkolenia, głównie poprzez eliminację wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal itp. W przypadku szkoleń e-learningowych liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu, jest nieograniczona. Koszt przygotowania, a następnie przeprowadzenia szkolenia, jest taki sam dla 10 i dla 10.000 osób, dlatego największe oszczędności uzyskuje się przy szkoleniu większej liczby pracowników.

Firma korzystająca z takiego rozwiązania oszczędza czas wynikający z eliminacji czynności przygotowawczych, jak rezerwacja i przygotowanie sal, dojazd itp.

E?learning ? nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

E?learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e?learning.*

* źródło – Wikipedia

aplikacje e-learningowe